© Ruth Baumann 2009 "vviissiibbllee", Akira Ikeda Gallery

 o.T.

2009

Haar, geknotet und gehäkelt

850 cm

 

"vviissiibbllee", Akira Ikeda Gallery

 

"aufsicht um die kante" 1994

Stahlplastik im Garten des

Mies van der Rohe Haus, Berlin  

 

 

"hummelflugs"

Liliencarree Wiesbaden


Email: ruthbaumann@posteo.de